Studier

 

Jimmy Christoffersson Ledamot

Idén med fackliga studier
Fackliga studier skapar och underhåller en väl fungerande organisation. Medlemmarna ska veta tillräckligt mycket om arbetsmarknadens villkor och IF Metall för att kunna styra sin organisation och på ett medvetet sätt kunna utöva sina samhälleliga plikter och rättigheter.

För att få fl er förtroendevalda krävs att fl er intresserar sig för det lokala fackliga arbetet på arbetsplatsen. Ibland tar det tid innan djupare intresse väcks och därför ska alla medlemmar få återkommande erbjudanden om att delta i fackliga studier.
Förtroendevalda åtnjuter medlemmarnas förtroende och har åtagit sig ett uppdrag som ibland kväver omfattande kunskaper. Det är naturligt att en del kunskaper saknas i början och sådant kan lösas efter hand. Systematiska samtal mellan studieorganisatör och förtroendevalda om vilka nya kunskaper som behövs är en bra metod för att kartlägga och erbjuda det lärande som behövs.

IF Metalls studiesystem syftar till att ge den utbildnings/utvecklingsinsats som behövs när behovet finns. Detta leder till ett stort urval av korta utbildningar och att studieorganisatörens arbete blir avancerat och hantverksbetonat.

För att undvika onödiga studiehinder ska vi inte använda alltför stela studiegångar.

Många samtal om fackliga studier är ett tecken på en levande organisation och grunden till många i utbildning.

Vid frågor kring studier kontakta:

Utbildningsansvarig Jimmy

Mobil: 0910-773883

Aktuella kurser.

Kompetensnätet>>>>>