Medlemskap

Sjukvårdsfonden
Som medlem i IF Metallklubben Rönnskär har du möjlighet att få ersättning för tanvård och sjukvård.

Läs mer om sjukvårdfonden under fliken ”Sjukvårdfonden”

Facklig utbildning
Kunniga medlemmar ger ett starkt förbund. Därför satsar vi på att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Alla fackliga utbildningar är gratis – du betalar via din medlemsavgift. Du får ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst. Här kan du läsa mer.

Medlemsförsäkringar
Alla medlemmar i IF Metall har ett gott försäkringsskydd, som i vissa fall även omfattar familjen. Du får en försäkring för olycksfall på fritiden och kompletterande livförsäkring. Läs mera om dina försäkringar >>>>>>>>>

Individuella medlemsförsäkringar
Du har möjlighet att teckna ytterligare individuella försäkringar genom ditt medlemskap. På så sätt kan du bland annat få billigare hemförsäkring, sjuk och olycksfalls försäkring eller pensionsförsäkring.

Ekonomiskt skydd vid arbetslöshet
Via medlemskapet är du försäkrad i arbetslöshetskassan. Det innebär att du får ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Ekonomisk ersättning vid strejk eller lockout.
Vid eventuell strejk eller lockout finns det fonder avsatta inom förbundet som ger dig ekonomisk ersättning

Medlemstidning
Du får medlemstidningen Dagens Arbete 10 gånger om året. Flera avdelningar har dessutom egna medlemstidningar med nyheter och information från din hemort.

Medlemslån
IF Metalls medlemmar har möjlighet att ansöka om Medlemslån hos Nordea eller Swedbank/Sparbankerna. Villkoren för dessa lån är förhandlade mellan bankerna och fackförbunden och gäller lika för alla låntagare. Det innebär bl.a.låg ränta och inga avgifter, dessutom ingår två olika försäkringar utan extra kostnad. Dessa försäkringar skyddar dig och övriga låntagare om ni skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.
Villkoren för respektive medlemslån kan skilja sig åt. Mer information finner du på respektive banks hemsida, se länkar nedan.
www.nordea.se/medlemslan
www.swedbank.se/medlemslan

Medlemskvart – råd om försäkringar
Är du medlem i IF Metall och vill veta mer om ditt försäkringsskydd kontakta din avdelning eller klubb och be om en medlemskvart. Du kan också boka via LO:s hemsida. Tjänsten är gratis.

Semesterboende
Flera avdelning har egna fritidsstugor och semesteranläggningar med rabatterade priser för dig som medlem. Kontakta din avdelning.

Kultur
Många avdelningar i IF Metall genomför olika kulturprojekt, bland annat i form av arbetsplatsbibliotek, teater, film, utställningar och läsprojekt. I snart tjugo år har Mekaniska Verkstaden funnits på Skansen – en museiverkstad som visar produktion och arbetsvillkor från 1920- och 30-talen. Alla medlemmar i IF Metall som vill göra studiebesök på Mekaniska Verkstaden har fritt inträde på Skansen. Besöket måste anmälas i förväg till IF Metall eller Skansen.

Facklig rättshjälp
Om du har problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det direkt vid förhandlingsbordet. Men ibland måste man gå vidare till domstol. Som medlem i IF Metall kan du få facklig rättshjälp. Du kan också få hjälp vid tvister med försäkringskassan, exempelvis i arbetsskadeärenden.

Medlemsportal
Tack vare medlemskapet kan du via internet logga in på våra särskilda medlemssidor. Här kan du bland annat läsa om ditt avtal och ta reda på vad som gäller för dig som medlem i IF Metall. Första gången du går in på IF Metalls medlemssidor måste du registrera dig.
Till medlemsportalen.