Avtal och löner

IF Metallklubben Rönnskärs viktigaste uppgift, förutom att organisera alla anställda på Rönnskärverken, är att teckna kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal som träffas mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation.

Vårt lokala avtal (Gruv avtalet) finns på  intranät
Gå in via
Jag och mitt jobb
Anställningar och förmåner
Rönnskär
Under ansvar och avtal ligger det.

Länk till lokala avtalet OBS fungerar endast på Rönnskärs intranät!

Centrala gruvavtalet kan du hämta här >>>>