Klubben

 

IF Metallklubben Rönnskär bildades så 1991 och har i dag 650 medlemmar (2020)     

Kort histroria om Rönnskär

1928-1930 byggs Rönnskär för att förädla den guld-,silver- och kopparmalm som hittats i Boliden 1924.
• 1932-1933 tas kopparverk, elektrolysverk och ädelmetallverk i drift.
• 1942-1976 växer smältverket successivt och kopparproduktionen ökar. En elektrisk smältugn ersätter flamugnen i kopparverket. Blyverk, svavelproduktverk och fumingverk uppförs.
• 1998-2000 expanderas smältverket till fördubblad produktionskapacitet för koppar.
Om- och nybyggnad av produktionsenheter samt införande av ny smältteknik. Ombyggnaden sker parallellt med ordinarie produktion